Fritids

Fritids finns i skolans lokaler.

Här finns varje dag möjlighet att använda skolans egen gymnastiksal, pysselrum, lekrum. Varje eftermidddag serveras mellanmål i matsalen. Regelbundet används också våra fina salar för hemkunskap och träslöjd.

Till fritids välkomnar vi elever fr.o.m. förskoleklass t.o.m. åk 4. Det är öppet på morgonen före skoltid samt efter skolans slut för anmälda elever.

En eftermiddag varje vecka går hela fritids på utflykt, t.ex. till närliggande naturreservatet Judarnskogen eller till 4H-gården Björklunds hage, och det blir grillning eller annan matsäck till mellanmål. 

För eleverna i åk 5-6 har vi en fritidsklubb med egna aktiviteter, som t.ex bakning i hemkunskapssalen, utflykter, spel och mycket mer med egen engagerad personal.