Kalendrar finns på Admentum!

Varje elev, vårdnadshavare och personal har fått en individuell inloggning till vår interna webbplats: här finns all information nu samlad: kalendrar, schemaN, läxor, prov, kontaktuppgifter, omdöme, betygskriterier m.m.

 

Genom Admentum sker också sjukanmälan varje dag och det är ett utmärkt sätt för kommunikation med skolans personal.

 

Admentum finns på nätet: https://www.admentum.se/  eller som app till både IOS och Android.