Kalendrar finns på Skolplattformen!

Denna finns på nätet www.skolplattformen.se eller som app till både IOS och Android.

Varje elev, vårdnadshavare och personal har fått en individuell inloggning till vår interna webbplats: här finns all information nu samlad: kalendrar, schema, läxor, prov, kontaktuppgifter, omdöme, betygskriterier m.m. Genom Skolplattformen sker också sjukanmälan varje dag och det är ett utmärkt sätt för kommunikation med skolans personal