Organisation

Huvudman för skolan är den ideella föreningen Stefanskolan. Föreningen bildades 1977 av kristna föräldrar och lärare från olika kyrkor och samfund i Stockholm, med en gemensam önskan om en skola på evangelisk-kristen grund. Två år senare, 1979, startades skolan.

Föreningens styrelse tillsätts av medlemmarna i samband med årsmötet och är ytterst ansvarig för skolans verksamhet.