ANMÄL FRÅNVARO

  • All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Elev kan alltså inte frånvaroanmäla/sjukanmäla sig själv
  • Vid sjukdom ska detta anmälas VARJE DAG före skolstart
  • Anmäl frånvaro i första hand via vårdnadshavares konto på SKOL-PLATTFORMEN Bilden ovan visar hur det ser ut i tydliga appen, som finns tillgänglig för både IOS och Android
  • I andra hand går det att maila frånvaror till sjuk@ stefanskolan.se eller ringa till telefon: 08 - 618 18 26