ANMÄL FRÅNVARO

  • All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Elev kan alltså inte frånvaroanmäla/sjukanmäla sig själv
  • Vid sjukdom ska detta anmälas VARJE DAG före skolstart
  • Anmäl frånvaro via vårdnadshavares konto på Admentum.  Bilden ovan visar hur det ser ut i tydliga appen, som finns tillgänglig för både IOS och Android. På knappen "sjukanmälan" anmäls sjukdom samma dag.  Knappen som heter "Frånvaro" används vid planerad frånvaro längre fram i tiden, t.ex för läkarbesök.  
  • I undantagsfall går det att maila frånvaror till sjuk@ stefanskolan.se eller ringa till telefon: 08 - 618 18 26