Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Digitalisering

Vår skolledning arbetar strategiskt för att hela tiden hålla skolan uppdaterad gällande den digitala världen. Vi ser teknik som en tillgång som förbättrar och underlättar undervisningen!

Digital närvarorapportering för personal: Varje anställd bär en egen digital bricka och registrerar sin närvaro, som alltid finns att avläsa på digital skärm i hallen. På så sätt får elever omedelbart en överblick över sina lärares närvaro.

 

Schoolsoft: Skolan använder det digitala systemet "Schoolsoft". Här registreras läxor, prov, lektionsuppgifter, terminsplaneringar, omdöme, kontaktuppgifter och frånvaro och det går utmärkt för elever och vårdnadshavare att kommunicera med lärare och mentorer. Varje lektion börjar med att läraren tar närvaro. Elev, vårdnadshavare och personal får en individuell inloggning till Schoolsoft. Schoolsoft finns tillgänglig som webb-version på internet eller som app för både IOS och Android.

 

Office 365 och personliga mailadresser till alla : Varje elev och all personal har personliga mailadresser via skolan, där kommunikation såsom veckobrev, inlämningar etc sker. Varje elev har för sitt skolarbete alltid, både på skoltid och fritid, tillgång till Office365, inkluderande Word, Excel, Powerpoint, Teams, planner, kalender m.m. online.

 

Datorer: Högstadieelever får egna datorer som de lånar och har möjlighet att köpa ut efter åk 9. Vi har dessutom bärbara datorer så att det räcker för hela klasser och arbetar ofta med dessa, redan från lågstadienivå, i nästintill samtliga ämnen.

 

Projektorer och högtalare: I alla klassrum finns projektorer med internetanslutning och högtalare och i stort sett alla ämnen använder vi av oss dagligen av nutida pedagogik såsom Skolverkets undervisningsfilmer, Youtube, spel och mycket mer.

  

Sociala medier: För att hålla sig uppdaterad om vad som händer regelbundet går det att följa oss på Instagram och Facebook, där vi har täta uppdateringar och tät kontakt med familjer och vårdnadshavare

 

Frånvaroanmälan: Vårdnadshavare anmäler sjukdom och annan giltig frånvaro varje dag på "Schoolsoft". Det är mycket enkelt och görs med ett enkelt klick på knappen "Anmäl frånvaro". Där går också att anmäla frånvaro i förskott, t.ex. för tandläkarbesök, både hel dag och specifika lektioner.  I undantagsfall går det också att ringa till vår expedition.