Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Din roll som förälder

Vi ser barnets familj och anhöriga som tillgångar och som barnets främsta talespersoner! Ett nära samarbete mellan hemmet och skolan är en viktig förutsättning för att våra barn ska utvecklas på alla områden och lyckas i sin skolgång.  

Skolan strävar efter att ha en nära kontakt med er föräldrar och informera er om både skolarbetet och barnets sociala situation.

Som förälder är du alltid välkommen att kontakta oss. Du är också välkommen att kontakta skolledningen när du har något viktigt att samtala om.

 

Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Föräldramöten och utvecklingssamtal hålls varje termin. Prioritera som vårdnadshavare att komma på dessa, för att lära känna ditt barns klass, lärare och förutsättningar och också påverka ditt barns situation.

 

Öppet hus

Öppet hus hålls en gång per läsår, då alla som är intresserade av skolan är välkomna att besöka den och undervisningen.

 

Bön

Att be för barnens vistelse i skolmiljön är välkommet och viktigt. Be gärna för ditt barns skolgång, för skolan, elever och personal.

 

IUP/utvecklingssamtal

Varje elev ska tillsammans med klassföreståndare och vårdnadshavare upprätta en "Individuell Utvecklingsplan" (IUP). Detta görs två gånger per läsår i ett utvecklingssamtal. IUP ska följa elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i relation till ämnes- och kursplaner i varje årskurs. Om eleven har behov av extra stöd för att nå upp till kursplanemålen upprättas ett åtgärdsprogram.

 

Läxor och uppgifter

Hjälp gärna barnet att göra sina läxor och försök hitta en lugn plats för läxläsning hemma. Ha gärna barnens scheman synligt uppsatta i hemmet, det ger en bra ordning för skolgång. Gör det till en vana att fråga barnen om deras läxor och om de har med sig meddelanden från skolan. Till hjälp finns Admentum, där all information om läxor, prov, lov, utflykter o.s.v. finns tillgänglig.

 

Kläder

Se till att ert barn har kläder och utrustning för idrott och friluftsdagar med sig till skolan.

Alla barn i samtliga årskurser (inklusive högstadiet) behöver varje dag också lämpliga ytterkläder för att möjliggöra utevistelse. Barn i låg- och mellanstadiet är ute alla raster året runt och i skolan behöver de ha regnkläder och stövlar samt ombyteskläder, såsom extra strumpor, byxor, tröja (och till vintern extra mössa och vantar).

Även för högstadiet bör de ha kläder för utevistelse, då vi ofta på lektioner beger oss till närområdet för utelektioner.

Vi rekommenderar också att alla barn har inneskor då det i skolans lokaler bl.a. finns mycket vackra men kalla marmorgolv.