Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kvalitetsarbete

IUP

Två gånger per läsår träffas elev, föräldrar och lärare till utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalet upprättas en Individuell Utvecklingsplan som följer elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till varje ämnes kursplan. Tillsammans kommer man överens om kortsiktiga och långsiktiga kunskapsmål för att eleven på bästa sätt ska uppnå målen i varje ämne.

 

Likabehandlingsplan

Skolan har en likabehandlingsplan och arbetar aktivt mot mobbning. Genom klassråd, kompissamtal och elevråd arbetar vi för elevdemokrati och elevinflytande.

 

SAM

Skolan arbetar aktivt med miljöfrågor. Vi har en handlingsplan för "Systematiskt ArbetsMiljöarbete" (SAM) där skolans personal och elever har representanter och skyddsombud. Vår skola vill erbjuda en trygg och säker skolmiljö där alla trivs och känner arbetsglädje.