Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Våra klasser 

Hos oss kan eleverna gå hela grundskolan med start i förskoleklass! 

  

Årskurser fr.o.m förskoleklass t.o.m. klass 4 har klasslärare. 

Eleverna i år 5-9 har, förutom klassföreståndare som skapar enhet i klassen, personliga mentorer som tar ett extra ansvar för dem och deras skolgång. Mentorerna ger löpande information till hemmen om elevernas studier och sociala situation och föräldrar är välkomna att höra av sig till sina barns mentorer med frågor och funderingar. 

Varje termin har skolan utvecklingssamtal och föräldramöten.